Zmiana kryterium dochodowego do pomocy żywnościowej FEPŻ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie informuje, że zmieniło się kryterium dochodowe do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ.

Obecnie kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 1 590,00 zł, natomiast na osobę samotną wynosi 2 056,40 zł. Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie po skierowanie. 

O terminie dystrybucji żywności GOPS w Bralinie będzie informował osoby zainteresowane w odpowiednim czasie po uzyskaniu informacji z CARITAS.

Dystrybucją żywności dla mieszkańców Gminy Bralin zajmuje się CARITAS w Słupi pod Kępnem, ul. Katowicka 10.