INFORMACJA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie informuje, że w dniu 24.12.2019 r. (Wigilia) tutejszy Ośrodek będzie nieczynny

                                                                       Za utrudnienia przepraszamy

/-/ Justyna Świerczyńska

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Bralinie

Akcja Zima

W związku z sezonem zimowym informujemy, że na stronach internetowych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w zakładce Akcja Zima znajdują się wykazy placówek noclegowych tj.:  schronisk, noclegowni i ogrzewalni wraz z danymi teleadresowymi.

Ponadto informujemy, że na terenie Powiatu Kępińskiego działa Noclegownia – Mianowice 3D, 63 – 600 Kępno.

https://www.poznan.uw.gov.pl/akcja-zima-pomoc-bezdomnym

Spotkanie służb pomocowych

             W dniu 6 grudnia br. w siedzibie tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej, odbyło się czwarte w tym roku spotkanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Bralin. W spotkaniu wzięło udział 15 osób , które na co dzień reprezentują służby pomocowe, a więc  przedstawicieli sądu, prokuratury, policji, oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej.
Spotkanie służb pomocowych
Spotkanie służb pomocowych

Czytaj dalej Spotkanie służb pomocowych