ogłoszenie

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną i potrzebą ograniczenia bezpośrednich kontaktów, w trosce o zdrowie Państwa i najbliższych, zachęcamy do korzystania z rozwiązań nie wymagających osobistej wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bralinie, wykorzystując usługi elektroniczne. 

Jeżeli nie mają Państwo takiej możliwości zachęcamy do załatwienia swoich spraw w pierwszej kolejności poprzez kontakt telefoniczny w godzinach 7.30 – 13.00.

Kontakt z pracownikami:

  • pracownicy socjalni – 62 33 24 400
  • kierownik – 62 33 24 401
  • świadczenia rodzinne, wychowawcze – 62 33 24 402
  • telefon komórkowy – 690 960 173
  • e – mail: gops@bralin.pl

Po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e – mail pracownicy GOPS ustalą dalszą drogę postępowania i załatwienia sprawy urzędowej.