INFORMACJA

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie  informuje , iż na dzień 24.10. 2022 r. nie otrzymano jeszcze środków z  Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,  na wypłatę dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

            Wypłata nastąpi w terminie późniejszym , niezwłocznie po przekazaniu środków.