Ważne telefony


 1. NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO – tel. 112

 2. POLICJA – tel. 997


 3. STRAŻ POŻARNA –tel. 998


 4. POGOTOWIE – tel. 999


 5. URZĄD GMINY BRALIN – tel. 62 78 11 201


 6. KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KĘPNIE – (0-62) 79 15 200


 7. POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KĘPNIE – tel. (62) 791 22 82,  (62) 791 22 86,  tel. komórkowy 536 281 327


 8. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE – tel. 62 79 122 90


 9. POWIATOWY URZĄD PRACY W KĘPNIE –tel. 62 782 28 34


 10. BEZPŁATNY TELEFON W SPRAWIE ZAGINIONEGO DZIECKA – tel. 116 000


 11. BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – tel. 116 111


 12. TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA – tel. 800 121 212


 13. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KĘPNIE – tel. 627824811

 14. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w POZNANIU – tel. 618567300

Accessibility