Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

Od 16 marca 2022 r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie przyjmuje wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bralinie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.