INFORMACJA

Informujemy, iż do dnia 30.11.2022 r. przyjmujemy wnioski o wypłatę dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Osoby, które już złożyły wnioski, ale pozostały one bez rozpatrzenia, w związku z zamieszkiwaniem dwóch gospodarstw domowych pod jednym adresem mogą złożyć nowy wniosek, pod warunkiem rozpoczęcia procedury wydzielenia odrębnego adresu.

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM

W związku z sezonem zimowym informujemy, że na stronach internetowych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w zakładce Akcja Zima znajdują się wykazy placówek noclegowych tj.:  schronisk, noclegowni i ogrzewalni wraz z danymi teleadresowymi.

Aktualnie w województwie wielkopolskim wsparcia osobom bezdomnym udziela 49 placówek tj.: schroniska, noclegownie i ogrzewalnie, które według stanu na dzień 28 października br., dysponują 211 wolnymi miejscami.

Dane teleadresowe placówek oraz informacje o rodzaju udzielanego wsparcia znajdują się w pliku pdf poniżej.

https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wykaz_wolnych_miejsc_w_placowkach_udzielajacych_tymczasowego_schronienia_-_28.10.pdf

Informacje dotyczące pomocy medycznej można znaleźć na stronie Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Ponadto informujemy, że na terenie Powiatu Kępińskiego działa Noclegownia – Mianowice 3D, 63 – 600 Kępno.