Druki o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Druki o przyznanie świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie); świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego można pobrać w poszczególnych zakładkach.

Czytaj dalej Druki o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Możliwość otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego – Pomoc Żywnościowa 2014–2020

W związku z możliwością otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie informuje, że istnieje możliwość składania oświadczeń na podstawie których, możliwe będzie uzyskanie pomocy.

Czytaj dalej Możliwość otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego – Pomoc Żywnościowa 2014–2020