Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie

ul. 3 Maja 9

63 – 640 Bralin

REGON 301034983


tel. 62 33 244 00 – pomoc społeczna

tel. 62 33 244 01 – kierownik GOPS

tel. 62 33 244 02 – świadczenia rodzinne i wychowawcze

tel. 62 33 244 03 – fax, główny księgowy


Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30


Dane do faktur:

załącznik


Spółdzielczy Bank Ludowy

Oddział w Bralinie

77 8413 0000 0307 0211 2000 0001


e – mail: gops@bralin.pl


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

https://epuap.gov.pl

Identyfikator w ePUAP: GOPSBralin


Accessibility