INFORMACJA

Informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bralinie przywrócono przyjmowanie petentów w godzinach 7.30 – 15.30.