Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego

Termin i miejsce składania wniosków:

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bralinie, w terminie od 1 do 15 września 2020 r., a w przypadku:

  • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
  • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Czytaj dalej Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego