OD 1 marca 2019 r. KARTA DUŻEJ RODZINY i ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W GOPS W BRALINIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie informuje, że od dnia 1 marca 2019 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2019 Wójta Gminy Bralin realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dot. Karty Dużej Rodziny a także zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/2019 Wójta Gminy Bralin realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.