Aktualności

logo Senior +

Podsumowanie roku 2023 w Klubie „Senior+” w Bralinie

Klub „Senior+” w Bralinie działa w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie. W 2023 r. w Klubie realizowano zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025, edycja 2023 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”. Na realizację przedsięwzięcia Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 30 600,00 zł. W ramach oferty zrealizowano wiele działań na rzecz seniorów. Pozyskane środki finansowe przy udziale środków własnych były gwarancją sprawnego funkcjonowania ośrodka i zapewniły odpowiednią jakość usług motywując seniorów do aktywnego trybu życia, troski o zdrowie fizyczne i psychiczne, motywowały do działań na rzecz samopomocy oraz integracji międzypokoleniowej. W ramach realizacji zadania zrealizowano zajęcia z rękodzieła, zajęcia ruchowo – gimnastyczne, jogę, zajęcia z stretchingu z elementami tańca. Przeprowadzono cykl warsztatów żywieniowych z psychodietetykiem. Przeprowadzono także trening oddechowy metodą Butejki, podstawowy kurs samoobrony. Seniorzy mogli kilkakrotnie spędzić czas w lokalnej grocie solnej, która ma działanie rehabilitacyjne i profilaktyczne dla zdrowia. W trakcie realizacji zadania przeprowadzono również warsztaty – rękodzieło artystyczne i kreatywny recykling. Podczas zajęć powstały piękne naszyjniki, bransoletki z muliny czy broszki. Dbając o dobre samopoczucie seniorów zrealizowano zajęcia muzyczne, które poprawiły nastrój uczestników. Seniorzy zdobytą wiedzę zaprezentowali w ramach uroczystych obchodów 50-lecia nadania im. Mikołaja Kopernika Szkole Podstawowej w Bralinie. Angażując seniorów do zadań samopomocowych i na rzecz środowiska lokalnego uczestnicy Klubu „Senior+” w ramach realizacji działań wykonali kotyliony na Święto Narodowe 3 Maja, dożynki gminne, Narodowe Święto Niepodległości a także zajęli się wypiekiem świątecznych pierników. Poza tym w ramach realizacji zadania zrealizowano kilka spotkań: z uczestnikami zaprzyjaźnionego Całodziennego Klubu „Pod Żurawiem” w Kępnie; święto pieczonego ziemniaka wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej w Bralinie; Dzień Kobiet; spotkanie wielkanocne; Dzień Seniora; spotkanie opłatkowe dla uczestników Klubu. Poza realizacją zaplanowanych działań w ramach zadania publicznego uczestnicy Klubu zorganizowali bal karnawałowy, dzień pizzy, ognisko, dzień marchewki, walentynki, międzynarodowy dzień tosta. Seniorzy brali udział w licznych spotkaniach informacyjno – edukacyjnych: z pracownikami Banku SBL, z przedstawicielem KP PSP w Kępnie, z ratownikiem medycznym. Dzięki niezwykłej współpracy i przyjaźni jaka narodziła się między seniorami a uczniami Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie, dziećmi z Przedszkola „Kwiaty Polskie” oraz Żłobka „Wiosenka” w Bralinie często można było gościć w Klubie najmłodszych mieszkańców gminy, którzy umilali czas naszym seniorom prezentując talenty recytatorskie, muzyczne i taneczne.  Funkcjonowanie Klubu i liczny udział seniorów w zajęciach ukazuje ogromną potrzebę seniorów do wyjścia z domu, integracji, do aktywnego, zdrowego spędzenia wolnego czasu. Otrzymana dotacja z pewnością podwyższyła standard oferowanych usług przez ośrodek i pozytywnie wpłynęła na poprawę jakości życia seniorów, zaaktywizowanie i zaangażowanie w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Uczestnictwo w zajęciach sprawiło, że seniorzy stali się rozpoznawalną grupą w społeczności lokalnej, wielu uczestników odzyskało pewność siebie, wzrosło poczucie przynależności do grupy. Seniorów z terenu gm. Bralin, nieaktywnych zawodowo, w wieku 60+ serdecznie zapraszamy do Klubu od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00. Zapraszamy również do obserwacji naszego fanpage na Facebooku.

Klub „Senior+” w Bralinie proponuje Seniorom aktywizację oraz koordynację działań. Celem naszego Klubu jest integracja, wsparcie, rozwój i przede wszystkim zapewnienie uśmiechu i dobrego towarzystwa. Seniorki i seniorzy gminy Bralin korzystają z terapii zajęciowej: ergoterapii, socjoterapii i arteterapii. Klub wyposażony jest w salę gimnastyczną i sprzęt do ćwiczeń. Seniorzy mogą brać udział w ćwiczeniach ogólnousprawniających, oddechowych, wzmacniających oraz treningach relaksacyjnych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w „Klubie Senior+” muszą wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bralinie bądź w Urzędzie Gminy.

Senior+ na Facebook: Klub Senior+ na FB

Zadanie wspófinansowane jest w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

Accessibility