Wypłata świadczeń – kwiecień 2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie informuje, że w dniu 09.04.2020 r.  dokonano wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z pomocy społecznej należnych za miesiąc kwiecień 2020 r. 

Wypłata powyższych świadczeń nastąpiła zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego PS.-I.31111.36.2020.6 z dnia 8 kwietnia 2020 r.