Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) istnieje możliwość składania oświadczeń na podstawie których, wydawane będą skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Czytaj dalej Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY

Od dnia 6 marca 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie realizuje Program „Wielkopolska Karta Rodziny”. Zapewnia ona rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej, poprzez system zniżek, wprowadzony przez Podmioty, które przystąpiły do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”. Czytaj dalej WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY

OD 1 marca 2019 r. KARTA DUŻEJ RODZINY i ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W GOPS W BRALINIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie informuje, że od dnia 1 marca 2019 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2019 Wójta Gminy Bralin realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dot. Karty Dużej Rodziny a także zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/2019 Wójta Gminy Bralin realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.