WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY

Od dnia 6 marca 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie realizuje Program „Wielkopolska Karta Rodziny”. Zapewnia ona rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej, poprzez system zniżek, wprowadzony przez Podmioty, które przystąpiły do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

Więcej informacji o Programie pod linkiem:

WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY

 

!!! UWAGA !!!

WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY na chwilę obecną, nie przysługuje rodzicom, którzy wcześniej wychowywali 3 i więcej dzieci (dorosłe dzieci).  O terminie możliwości skorzystania z uprawnień dla tych rodzin poinformujemy w najbliższym czasie. Jest to uzależnione od podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.