Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1.2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie z dnia 4 stycznia 2024 r. informujemy, że dzień  29 marca br. jest dniem wolnym od pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie. Dzień wolny ustalono w zamian za święto przypadające 6 stycznia 2024 r. 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 

Zmiana kryterium dochodowego do pomocy żywnościowej FEPŻ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie informuje, że zmieniło się kryterium dochodowe do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ.

Obecnie kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 1 590,00 zł, natomiast na osobę samotną wynosi 2 056,40 zł. Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie po skierowanie. 

O terminie dystrybucji żywności GOPS w Bralinie będzie informował osoby zainteresowane w odpowiednim czasie po uzyskaniu informacji z CARITAS.

Dystrybucją żywności dla mieszkańców Gminy Bralin zajmuje się CARITAS w Słupi pod Kępnem, ul. Katowicka 10.