INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRALINIE W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH  NA OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023

Wnioski w sprawie ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 są przyjmowane od dnia 01.08.2022r. , a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 01.07.2022r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31.08.2022r. , wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30.11.2022r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 01.09.2022r. do dnia 31.10.2022r.  , wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31.12.2022r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 01.11.2022r. do dnia 31.12.2022r.  , wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.