Stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie informuje, że wnioski o stypendium szkolne na rok 2021/2022 będzie można pobierać od dnia 25 sierpnia 2021 r. w siedzibie Ośrodka oraz ze strony internetowej zakładka: Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bralin/pliki do pobrania.

Wnioski będzie można składać osobiście od 1 do 15 września 2021 r. w siedzibie Ośrodka.

Czytaj dalej Stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie zajmuje się realizacją Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
Czytaj dalej Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023