Terminy wypłaty świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie wypłaca świadczenia

w następujących terminach:

  1. Świadczenia wychowawcze – do 30 dnia każdego miesiąca.  
  2. Fundusz alimentacyjny – do 30 dnia każdego miesiąca. 
  3. Świadczenia rodzinne – do 30 dnia każdego miesiąca.
  4. Zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy – do 30 dnia każdego miesiąca.
  5. Świadczenia z pomocy społecznej – do 30 dnia każdego miesiąca.
  6. Dodatki mieszkaniowe, ryczałt dla wnioskodawcy – 10 dnia każdego miesiąca. Jeżeli jest to dzień wolny od pracy to dodatek oraz ryczałt wypłacane są w dniu poprzedzającym dzień wolny.
  7. Dodatki energetyczne – 10 dnia każdego miesiąca. Jeżeli jest to dzień wolny od pracy to dodatek wypłacany jest w dniu poprzedzającym dzień wolny.
Accessibility