INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie informuje, że przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ , zasiłku rodzinnego oraz świadczenia„ Dobry Start „ w wersji papierowejbędzie możliwe od dnia 1 sierpnia 2019r.

Wnioski w formie elektronicznejmożna składać od 1 lipca 2019r.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bralinie
/-/ Justyna Świerczyńska