Skład zespołu

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:

 1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie:
  • Natalia Kmiecińska – starszy pracownik socjalny
  • Katarzyna Piszczałka – starszy pracownik socjalny
  • Izabela Węgrzynowicz – starszy pracownik socjalny
 2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
  • Urszula Kasprzak – pełnomocnik GKRPA
 3. Szkoły Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie:
  • Małgorzata Grzesik – psycholog
  • Monika Słowiańska – pedagog
 4. Zespołu Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Ks.:
  • Alicja Hetmańczyk – pedagog
 5. Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej MEDICA w Bralinie:
  • Dorota Trzeciak – pielęgniarka środowiskowo rodzinna
 6. Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sadzie Rejonowym w Kępnie:
  • Przemysław Stańczyk. – kurator zawodowy
 7. Komisariatu Policji w Bralinie:
  • Mariusz Dominik – kierownik komisariatu w Bralinie
Accessibility