INFORMACJA

Informujemy, iż do dnia 30.11.2022 r. przyjmujemy wnioski o wypłatę dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Osoby, które już złożyły wnioski, ale pozostały one bez rozpatrzenia, w związku z zamieszkiwaniem dwóch gospodarstw domowych pod jednym adresem mogą złożyć nowy wniosek, pod warunkiem rozpoczęcia procedury wydzielenia odrębnego adresu.