Skład zespołu

Funkcję przewodniczącej zespołu Interdyscyplinarnego pełni:

Pani Izabela Węgrzynowicz

W skład zespołu wchodzą:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bralinie

 

Justyna Świerczyńska

 

Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Natalia Kmiecińska

 

Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Katarzyna Piszczałka

 

Starszy sierżant

 

Piotr Gola

 

Dzielnicowy Komisariatu Policji w Bralinie

 

Michał Jurowicz

 

 

Kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Kępnie

 

Teresa Słobodzian

 

 

Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Wioletta Zalesińska

 

 

Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Elżbieta Leśniarek

 

Pielęgniarka środowiskowo – rodzinna „MEDICA” Bralin

 

Dorota Trzeciak

 

 

Pedagog szkolny Szkoły Podstawowej w Bralinie

 

 

Magdalena Nikodem

 

 

Pedagog szkolny Szkoły Podstawowej w Bralinie

 

 

Monika Słowińska

 

 

asesor Prokuratury Rejonowej w Kępnie         

 

Małgorzata Gliwa

 

 

 

Accessibility