Aktualności

logo Senior +

Klub „Senior+” w Bralinie proponuje Seniorom aktywizację oraz koordynację działań. Celem naszego Klubu jest integracja, wsparcie, rozwój i przede wszystkim zapewnienie uśmiechu i dobrego towarzystwa. Seniorki i seniorzy gminy Bralin korzystają z terapii zajęciowej: ergoterapii, socjoterapii i arteterapii. Klub wyposażony jest w salę gimnastyczną i sprzęt do ćwiczeń. Seniorzy mogą brać udział w ćwiczeniach ogólnousprawniających, oddechowych, wzmacniających oraz treningach relaksacyjnych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w „Klubie Senior+” muszą wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bralinie bądź w Urzędzie Gminy.

Senior+ na Facebook: Klub Senior+ na FB

Zadanie wspófinansowane jest w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

Accessibility