WSPIERAJ SENIORA

Program „WSPIERAJ SENIORA” jest skierowany, aby pomóc osobom powyżej 70 roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy.  W tym celu została utworzona specjalna infolinia, która jest dedykowana właśnie seniorom, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

INFOLINIA 22 505 11 11

Dzwoniąc pod ten numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię (zakup artykułów spożywczych, środków higieny osobistej). Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w formie zrobienia i dostarczenia zakupów jest bezpłatne. Osoby korzystające ze wsparcia pokrywać będą koszty ewentualnych zakupów.

Szczegóły Programu Wspieraj Seniora:

https://www.gov.pl/web/rodzina/razem-w-walce-z-koronawirusem-rzad-uruchamia-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow

https://wspierajseniora.pl/