„Senior on – line w Gminie Bralin”

– dofinansowanie realizacji projektu w ramach konkursu Ministra Cyfryzacji

Gmina Bralin otrzymała dotację celową w wysokości 19 372,50 zł na realizację zadania, polegającego na doposażeniu stanowisk, służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów. W ramach projektu „Senior on – line w Gminie Bralin” zakupiono 15 tabletów dla uczestników Klubu „Senior+” w Bralinie. Celem projektu jest nie tylko doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów, ich upowszechnianie, ale także wzrost świadomości oraz pokazanie możliwości jakie daje cyfryzacja wśród osób starszych. Realizacja projektu przyczyni się do bezpłatnego nabycia przez seniorów nowych umiejętności bezpiecznego poruszania się po stronach internetowych, a przede wszystkim obsługi służących do tego urządzeń m.in. tabletów. Te kompetencje umożliwią osobom starszym samodzielne pozyskiwanie niezbędnych informacji, samorealizację jak również pozwolą na większą integrację społeczną. Może to urozmaicić życie osób starszych i zachęcić ich do częstszego, bezpiecznego korzystania m.in. z bankowości elektronicznej, platformy ZUS czy Internetowego Konta Pacjenta.  Realizacją projektu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie.