Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wyraża wolę udostępniania „Wielkopolskiej Karty Rodziny” rodzinom ukraińskim

WKR plakat

Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji rodzin ukraińskich znajdujących się w kryzysie uchodźczym, związanym z wojną na Ukrainie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wyraża wolę udostępniania „Wielkopolskiej Karty Rodziny” rodzinom ukraińskim, zgodnie z zachowaniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 12 marca 20022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wielkopolska Karta Rodziny przysługiwałaby obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polski jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL.