Przypominamy o składaniu nowych wniosków na świadczenia wychowawcze tzw. 500+

PRAWO DO ŚWIADCZENIA BĘDZIE USTALANE NA CZAS OD 1 CZERWCA DO 31 MAJA ROKU KOLEJNEGO.

(DOTYCHCZAS OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 30 WRZEŚNIA ROKU NASTĘPNEGO.)

Terminy składania wniosków:

  • od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną 
  • od 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej 

Wniosek o wypłatę świadczenia drogą elektroniczną będzie można złożyć za pomocą bankowości elektronicznej oraz platformy ePUAP i emp@tia. To najwygodniejszy sposób na przedłużenie świadczenia, który pozwoli nam na złożenie wniosku bez wychodzenia z domu. 

Od tego, w którym terminie złożymy wniosek, uzależniona będzie wypłata świadczenia. Tak więc:

  • złożenie wniosku do 30.04.2021 r. – wypłata do 30.06.2021 r. 
  • złożenie wniosku od 1 do 31.05.2021 r. – wypłata do 31.07.2021 r. 
  • złożenie wniosku od 1 do 30.06.2021 r. – wypłata do 31.08.2021 r. 

Komu przysługuje świadczenie 500 plus?

Jak definiuje program, świadczenie można otrzymać na dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia. Świadczeniobiorcami mogą zostać:

  • matka lub ojciec dziecka 
  • opiekun faktyczny dziecka 
  • opiekun prawny dziecka 
  • dyrektor domu pomocy społecznej