Program „Czyste Powietrze”

Na prośbę Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie włącza się w działania informacyjne Programu „Czyste Powietrze” w ramach pracy socjalnej.

W celu ułatwienia realizacji w/w zadań na stronie MRPiPS została uruchomiona zakładka z linkami do pobrania odpowiednich materiałów, publikacji i ulotek.

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/program-czyste-powietrze—przydatne-linki/