Od 1 stycznia 2022 r. obsługą 500 + zajmuje się ZUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, iż od 1 stycznia 2022 r. obsługą  nowych wniosków tj. składanych po raz pierwszy na dziecko, o przyznanie świadczenia wychowawczego – 500 plus zajmuje się ZUS.

Oznacza to,  że  ZUS m.in.: staje się organem właściwym do składania wniosku o przyznanie prawa do świadczenia i jego wypłaty, w tym wydawania decyzji o odmowie przyznania świadczenia wychowawczego, zmiany prawa do tego świadczenia albo rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

Ponadto ZUS zajmie się egzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń. 

Wszystkie już złożone do 31.12. 2021 r. wnioski o przyznanie świadczenia na okres świadczeniowy 2021/2022 będą wypłacane i rozpatrywane przez GOPS na dotychczasowych zasadach do końca okresu zasiłkowego tj. do 31.05.2022 r.