KOLONIE W GÓRACH 2020

Program wypoczynku BIAŁY DUNAJEC

Informacje nt. kolonii można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bralinie w dniach: poniedziałek – piątek w godzinach 7.30 – 15.30 osobiście lub pod nr tel. 62 33 24 400, 690 960 173.