INFORMACJA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 można składać od dnia 01 sierpnia 2023r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 01 lipca 2023 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31.08.2023 r. – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30.11.2023 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 01.09.2023 r. do dnia 31.10.2023 r. – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31.12.2023 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 01.11.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.