INFORMACJA

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie

w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2024/2025 można składać od dnia   01 sierpnia 2024r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 01 lipca 2024 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy 2024/2025 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31.08.2024 r. – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30.11.2024 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy 2024/2025 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 01.09.2024 r. do dnia 31.10.2024 r. – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31.12.2024 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy 2024/2025 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 01.11.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.