24 grudnia 2021 r. (piątek) i 7 stycznia 2022 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie będzie nieczynny

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 18.2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie z dnia 26 listopada 2021 r. Kierownik GOPS w Bralinie ustala dni wolne od pracy dla pracowników GOPS w Bralinie:

– w dniu 24 grudnia 2021 r. (piątek) w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.

–  w dniu 7 stycznia 2022 r. (piątek) w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r.