INFORMACJA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 można składać od dnia 01 sierpnia 2023 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną- od dnia 01 lipca 2023 r.

Czytaj dalej INFORMACJA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Bezpłatna diagnostyka dla dzieci i młodzieży z podejrzeniem FAS/FASD

 Szanowni Państwo,

          Działając w ramach  „Wielkopolskiego programu badawczo-rozwojowego w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego‘’, bezpłatnie diagnozujemy dzieci  w wieku od 3-18 lat u których podejrzewa się FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) lub FASD (Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych).

         Decydującym kryterium do przeprowadzenia diagnostyki jest nie tylko fakt lecz również ryzyko spożywania alkoholu w ciąży przez matkę, który może być przyczyną wad rozwojowych wielu narządów w życiu płodowym dziecka. Związane z tym deficyty wpływają na rozwój intelektualny, fizyczny, społeczny w okresie dorastania i po osiągnięciu dorosłości.

         Przeprowadzana w naszym specjalistycznym Ośrodku szczegółowa diagnostyka pozwala potwierdzić lub wykluczyć FAS/FASD. Opisowa diagnoza sporządzana przez zespół certyfikowanych diagnostów FAS/FASD zawiera opinie specjalistów oraz zalecenia, które mają na celu poprawę funkcjonowania dziecka w życiu codziennym.

Czytaj dalej Bezpłatna diagnostyka dla dzieci i młodzieży z podejrzeniem FAS/FASD
Accessibility