Spotkanie służb pomocowych

             W dniu 6 grudnia br. w siedzibie tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej, odbyło się czwarte w tym roku spotkanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Bralin. W spotkaniu wzięło udział 15 osób , które na co dzień reprezentują służby pomocowe, a więc  przedstawicieli sądu, prokuratury, policji, oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej.
Spotkanie służb pomocowych
Spotkanie służb pomocowych

             Spotkanie było wzbogacone o szkolenie w tematyce ,, Praca z trudnym klientem”, przeprowadzone  przez współpracującego  z tutejszym GOPS –em psychologa,  Panią Darię Ciesielską. Podczas spotkania, poddano analizie wszystkie problemy, jakie nurtują przedstawicieli instytucji pomocowych oraz zastanawiano się nad poprawą wzajemnej współpracy i sposobami udzielania wsparcia dla rodzin dotkniętych trudnościami. Szkolenie było niezbędne, gdyż pracownicy powyższych instytucji na co dzień borykają się z szerokim wachlarzem problemów ludzkich wynikających z różnych sytuacji m.in. z  przemocy, uzależnień, nieporadności życiowej, choroby. Wspólne spotkania pozwalają na wymianę wzajemnych doświadczeń i wybór właściwych sposobów udzielania pomocy,  osobom które tej pomocy  wymagają.
             Po zakończonym szkoleniu w związku z tym, iż jest to okres przedświąteczny, odbyło się krótkie, wspólne spotkanie wigilijne, integrujące wszystkie zaangażowane w pomoc instytucje.