Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bralinie

Szanowni Państwo,


          Mając na względzie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii a także z uwagi na wzrastającą liczbę zakażeń w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i pracowników, wprowadza się:

  1. bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki,
  2. po wejściu do budynku Ośrodka dezynfekcję rąk,

Wszelkie sprawy, które nie wymagają wizyty osobistej proszę załatwiać drogą telefoniczną, mailową lub elektroniczną (e-PUAP).

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bralinie
/-/ Katarzyna Piszczałka