DOPŁATY DO CZYNSZU

W dniu 4 stycznia 2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. poz. 11), wprowadzająca dopłaty do czynszu powiększające dodatki mieszkaniowe.

Od dnia 5 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu. Warunki przyznania dopłaty do czynszu powiększającej dodatek mieszkaniowy szczegółowo określają przepisy ww. ustawy.

Dopłaty do czynszu są przyznawane wraz z dodatkiem mieszkaniowym.

Wnioskodawca musi wykazać za pomocą dokumentów, że jego średni miesięczny dochód na osobę w ciągu 3 miesięcy przed złożeniem wniosku był o co najmniej 25 % niższy niż dochód w roku 2019 (do sprawdzenia w PIT). Trzeba również udowodnić, że przed 14 marca 2020 r. było się najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego (nie musi to być ten sam lokal, co wynajmowany obecnie).

Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłaty do czynszu to maksymalnie 75% stawki czynszu, ale nie więcej niż 1500 zł miesięcznie. Kwota ta będzie wypłacana przez okres maksymalnie 6 m – cy. W przypadku najemcy pieniądze będą wypłacane właścicielowi mieszkania lub innej osobie pobierającej opłaty za lokal.

Można się starać o przyznanie dodatku z dopłatą także na pokrycie opłat za miniony okres, jednak nie wcześniejszy niż od 1 kwietnia 2020 r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 62 33 24 400 lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie, w godzinach 7.30 – 15.30.