Dodatek węglowy – zmiany

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie  informuje, że zgodnie z art. 2 ust 3a i 3b ustawy o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. , poz. 1692 ze zm. ) , jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku złożenia większej liczby wniosków  mających  ten sam adres zamieszkania, dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy , który złożył wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.