Ankieta „Problemy społeczne w środowisku lokalnym”

W związku z podjęciem przez samorząd gminy Bralin prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), zwracam się do Mieszkańców Gminy Bralin z prośbą o wypełnienie  ankiety „Problemy społeczne w środowisku lokalnym”. Proszę o dostarczenie ankiety do dnia 20 sierpnia 2018 r. do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub przesłanie na adres e-mail: gops@bralin.pl.

Ankieta ma charakter anonimowy i służy poznaniu opinii przedstawicieli społeczności lokalnej na temat problemów społecznych występujących w gminie.

Załączniki:

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie

/-/ Justyna Świerczyńska